עופר קורנפלד  

ערכי יסוד

חיים בכבוד ובחופש

זכותו של כל אדם לקדושת חייו וגופו, לחופש תנועה, לחירות הביטוי ולחופש ליצירת קשר עם אנשים אחרים.

אחריות חברתית

אחריותו של האדם לחייו הנה אבן יסוד לכבודו העצמי.

מתוך אחריות זו על כל אדם מוטלת אחריות לסביבתו ולחברה בה הוא חי על מנת לאפשר את קיומה של חברה בריאה ומשגשגת.

אחריותה של החברה לכל הפרטים החיים בה ובמיוחד לאלה שגורלם לא שפר עליהם הכרחית כדי לקיים חברה מוסרית.

שוויון חברתי

מתוך השוויון האנושי קנויות לכל אדם זכויות אנוש ולכל אזרח במדינה זכויות אזרח.

השוויון החברתי מתהווה דרך תחושת השייכות של כל אדם לחברה בה הוא חי.

שוויון חברתי נוצר משוויון בזכויות ובחובות האזרחיות והפוליטיות וגם ממתן הזדמנות שווה, ונגישות מלאה לשוק העבודה, לחינוך ולהשכלה.^

Open Window
עופר קורנפלד בתוכניתה של שירה פליקס,
ערוץ 10

Open Window
עופר קורנפלד בתוכניתו של יעקוב אגמון, גל"צ, 18.12.04

© 2005 עופר קורנפלד כל הזכויות שמורות