עופר קורנפלד  

יעדים

חברה כלכלה וממשל

התפוררותה של החברה הישראלית נוצרת בשל שלוש בעיות עיקריות: חולשה של המגזר הציבורי, שיתוק היוזמה של רוב האזרחים וריכוז מירב ההון בידי מעטים. צריך ליצור איזון חדש בין עידוד היוזמה של האזרחים, ביזור ההון הגדול - כולל הבנקים - ואחריות המדינה כבונת תשתיות ומחוללת תהליכים.

מדיניות של צמצום מידת הסיכון של היזמים תעודד כלכלה המבוססת על יצירה של חברות קטנות, עסקים קטנים ועצמאיים ותשחרר את המשק ויחד עמו את האזרחים מן השיתוק. בנוסף, ביזור ההון הגדול והבנקים ועידוד פעילות של גופי אשראי חדשים, יגדילו את הנגישות לכסף.

המפגש בין כסף ויוזמה יצור תשתית דינמית לצמיחה ושוויון, שעליה תתבסס אמנה חברתית שתאפשר העצמה של קבוצות ויחידים שנדחקו לשולי העשיה. האזרחים בישראל יוכלו להשתמש בתשתית הדינמית כמנוף של סיכוי ותקווה, שיש בהם כדי ליצור תחושת שייכות והזדהות.

על המדינה מוטלת אחריות ליצירת תנאים לאיזון החדש בנוסף על אחריותה כמחוללת תהליכים המשלימים את כוחות השוק. המדינה היא האחראית לבטחונו האישי הכולל של האזרח, היא האחראית על התשתית הפיזית והאנושית והיא האחראית על מתן שירותים לאזרח כלקוח.

חוץ ובטחון

יעדים אסטרטגיים
הימצאותה של ישראל בליבו של הסכסוך בין האיסלם הרדיקלי לעולם החופשי, בשילוב עם מגמות ההתפשטות של הטרור העולמי, ומגמות הגירעון האזוריות מאיימות על ישראל. על מנת להבטיח את השרדותה ארוכת הטווח של מדינת ישראל עלינו לחתור להשגת שני יעדים אסטרטגיים:

עיקור המימד הדתי מהסכסוך הישראלי-ערבי
ייצוב המצב המדיני על מנת להפחית את רמת האלימות

גבול - ישראל יותר יהודית ויותר דמוקרטית
גבול למדינת ישראל על בסיס "הקו הירוק" (כולל תיקונים קלים), חלוקת ירושלים על בסיס דמוגרפי, ללא חזרתם של פליטים פלסטינים לישראל ושובם של מרבית המתיישבים ביהודה ושומרון לישראל.^

Open Window
עופר קורנפלד בתוכניתה של שירה פליקס,
ערוץ 10

Open Window
עופר קורנפלד בתוכניתו של יעקוב אגמון, גל"צ, 18.12.04

© 2005 עופר קורנפלד כל הזכויות שמורות