עופר קורנפלד  

קישורים

מכוני מחקר

 
מרכז אדוה - מידע על שוויון וצדק בישראל: מרכז אדוה מרכז המספק מידע ופועל למען שיוויון וצדק חברתי בישראל. המרכז נוסד ב 1991 על ידי קבוצה של אנשים המעניקים חשיבות למצב החברתי בארץ, תוך התחשבות בעדות ובבני המיעוטים השוכנים בה. באתר מידע על המרכז, פרסומים ועוד. http://www.adva.org
סנאט - המכון הישראלי למחקר כלכלי חברתי: סנאט - המכון הישראלי למחקר כלכלי חברתיהמכון מתמחה בניתוחים כלכליים וחברתיים של סוגיות עכשוויות ועתידיות העומדות על סדר היום הציבורי. באתר ניתן למצוא מחקרים בנושאי הרפורמות הכלכליות בישראל בעידן הגלובליזציה, ניתוח תקציבי המדינה, שרות לאומי, מעמד הנשים בישראל, זהות הנוער הישראלי, בטחון סוציאלי ומעמדם הכלכלי והחברתי של סקטורים שונים באוכלוסייה הישראלית. כמו כן, עוסק המכון בהערכת מצב ומתן המלצות בנושאי מדיניות. www.senat.org.il
מכון פלורסהיימר לחקר מדיניות: מכון פלורסהיימר לחקר מדיניותמכון מחקר שמטרותיו חקירת תהליכי מדיניות יסודיים, ניתוח מגמות והשלכות ומתן הצעות חלופיות לאסטרטגיה מדינית עבור קובעי מדיניות. באתר מבחר מאמרים ופירוט תוכניות המחקר הכוללות בין השאר נושאים כמו פיתוח מקומי בישראל, תכנון מרחבי, דת מדינה וקהילה בישראל.www.floersheimer.org.il
המכון הישראלי לדמוקרטיה: המכון הישראלי לדמוקרטיההמכון הישראלי לדמוקרטיה עוסק בתכנון מדיניות ובעיצוב רפורמות בממשל, במנהל הציבורי ובמוסדות הדמוקרטיה ותשתיותיה הערכיות. מטרותיו העיקריות של המכון הן: לקדם רפורמות מבניות, פוליטיות וכלכליות, להוות מקור מידע ומחקר השוואתי לכנסת ולרשויות השלטון, לשמש גוף מייעץ למקבלי ההחלטות ולציבור הרחב, לקדם שיח ציבורי בנושאים אשר על סדר היום הלאומי. www.idi.org.il
מכון ירושלים לחקר ישראל: מכון ירושלים לחקר ישראל"מכון ירושלים לחקר ישראל עוסק במחקרי מדיניות בתחומי כלכלה וחברה בכלל ובירושלים בת-זמננו בפרט, במחקרי מדיניות סביבתית ובמחקר הקשור לתהליך השלום. במחקרי המכון קיים דגש על היבטים יישומיים והמלצות לגיבוש מדיניות. במחקריו נבחנים המדיניות והמעש הקיימים, ומוצעות דרכי פעולה אלטרנטיביות www.jiis.org.il


^

Open Window
עופר קורנפלד בתוכניתה של שירה פליקס,
ערוץ 10

Open Window
עופר קורנפלד בתוכניתו של יעקוב אגמון, גל"צ, 18.12.04

© 2005 עופר קורנפלד כל הזכויות שמורות