עופר קורנפלד  

שכרן בהפסדן

עופר קורנפלד

השכר הנמוך הוא אחד הגורמים למספרן הנמוך של נשים עובדות: רק כמחצית מהנשים בישראל בגיל העבודה אכן עובדות

אוזלת היד המוחלטת של שר האוצר נתניהו בשוק העבודה הישראלי מחריפה את אחת הבעיות הקשות של הכלכלה הישראלית: מספרם ההולך וגדל של העובדים העניים. מבין העובדים העניים שאינם יכולים עוד לפרנס את משפחתם בכבוד, בולט מצבן הקשה של הנשים. שתי בעיות עיקריות הדורשות פתרון עולות מן הנתונים שהתפרסמו לאחרונה: מחסור חמור בעבודה ושכר נמוך מדי לעבודה הקיימת.

מתוך נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי אחוז האבטלה של נשים עולה זה עשר שנים ברציפות, והגיע בשנה האחרונה לשיא של 11.4%. בארבע השנים של ממשלת שרון נוספו אל מעגל המובטלות כשלושים אלף נשים, ומספרן עומד כיום על מספר שיא של כמאה וארבעים אלף נשים. בישראל של שנת 2004 יש יותר מובטלות ממובטלים. אלא שמספר המובטלות הוא רק קצהו של הקרחון הגדול של המחסור בעבודה. בכל 2004 לא נוצרו משרות מלאות חדשות של נשים. כמעט כל הנשים שכן מצאו תעסוקה, מצאו רק עבודה במשרה חלקית ובשכר חלקי.

גם הנשים שעובדות משתכרות מעט מדי. מהדו"ח של מנהל הכנסות המדינה לשנת 2004 עולה תמונת מצב קשה על שכרן: חצי מהנשים המועסקות משתכרות פחות מחצי מהשכר הממוצע בישראל. הנתונים העגומים מראים עוד כי כשלוש מאות אלף נשים משתכרות פחות מ-2,000 שקל בחודש, ועוד כשלוש מאות אלף מגיעות רק עד לשכר של 4,000 שקל בחודש. רק אחת מכל חמש נשים מצליחה להשתכר יותר מהשכר הממוצע. השכר הנמוך הוא אחד הגורמים למספרן הנמוך של נשים עובדות: רק כמחצית מהנשים בישראל בגיל העבודה אכן עובדות. ראוי לציין כי בעולם המערבי אחוז הנשים בשוק העבודה גבוה יותר.

למדינת ישראל נדרשת מדיניות של כלכלה אקטיבית בשוק התעסוקה, שתמצה את הפוטנציאל הכלכלי במלואו. שילובן של יותר נשים בשוק העבודה יגדיל הן את התוצר והן את ההכנסה המשפחתית הפנויה. הנהגתו של מס הכנסה שלילי תאפשר ליותר נשים לצאת לעבודה, ותביא לידי ביטוי את מנגנוני הזיכוי שמשרתים היום רק חלק קטן מהנשים.

בטווח הבינוני דרוש שינוי יסודי בעולם העבודה כך שיתאים יותר לעבודת נשים. הכללתם של ילדים בגילאים הצעירים בחוק חינוך חינם והנהגתו של יום חינוך ארוך הם צעדים משלימים חיוניים, שיקדמו את עבודתן ויגדילו את הכנסתן של הנשים. הממשלה, כמעסיק הגדול במדינה, נדרשת למדיניות של שוויון בשכר נשים ולאפליה מתקנת במינוי נשים לתפקידי הנהלה.

הדת הכלכלית החדשה של שר האוצר, שצמחה בבתי המדרש השמרניים ביותר בעולם, מאלילה את ההון, ושוכחת את האנשים. מתוך הדת הזו נוצרה מדיניות שהיא גם ערלת הלב וגם עיוורת לכל ערך אנושי של אחריות חברתית. שר האוצר נתניהו מפקיר את שוק העבודה הישראלי לכוחות השוק. בהעדר כמעט מוחלט של אכיפה הולמת של חקיקת העבודה ובמיוחד זו של שכר מינימום, הופכים חוקי השוק במהרה לחוקי ג'ונגל. מן הנתונים עולה כי בג'ונגל הכלכלי של נתניהו לא נותר לנשים מרחב אמיתי למחיה.

^

Open Window
עופר קורנפלד בתוכניתה של שירה פליקס,
ערוץ 10

Open Window
עופר קורנפלד בתוכניתו של יעקוב אגמון, גל"צ, 18.12.04

© 2005 עופר קורנפלד כל הזכויות שמורות