עופר קורנפלד  

פעם אחת בחיים

עופר קורנפלד

מתוך דוח בנק ישראל: "מאחר שהציבור כנראה, טרם הפנים את העובדה שערך נכסיו הפיננסיים, לרבות הזכויות הפנסיוניות עלול גם לרדת, יש חשש שירידה חדה של מחירי ניירות הערך בעתיד, אשר תשתקף בירידה חדה של ערך נכסיו הפיננסיים של הציבור, תביא לאובדן אמון במוסדות הפיננסיים".

נוסחאות החישוב הפנסיוניות גורמות גם למתי המעט שבינינו המחוננים ביכולת מתמטית אמיתית לשקוע בהרהורים נוגים על מגבלות השכל האנושי. אף על פי כן, עד לפני שנים מעטות היה החוזה שערך האדם על עתידו הידוע גם בשם "פנסיה", מובן לרוב בני התמותה הרגילים. תמורת הפרשה של אחוז קבוע משכרנו בשנות העבודה הרבות שלנו, זכינו בהגיענו לגמלאות להכנסה חודשית קבועה ששמרה על רמת חיים הקרובה לזו שבה חיינו קודם.

גם בשנים הלא רחוקות ההן, עמלו נציגי המעסיקים מחד, ונציגי העובדים מאידך בחדרים אפופי עשן על פרטי הפרטים, אלא שהחוזה המהותי לא השתנה שנים רבות. על מנת להבטיח את החוזה בין העובדים לבין הקרנות, כמעט כל כספי החיסכון שלנו הופקדו בידי הממשלה וזו ערבה להשיב אותם לקרנות הפנסיה בתוספת הצמדה למדד וריבית גבוהה במיוחד.

לפני ארבע שנים נסוג שר האוצר נתניהו באופן חד צדדי מהחוזה הוותיק והחליף אותו בעסקה חדשה. נתניהו יצק את העסקה האפלה בדמות הדת הכלכלית החדשה של התנערות הממשלה מאחריותה לאזרחיה. על פי הסידור החדש העובדים מצידם המשיכו להפריש אחוזים משכרם לפנסיה, אלא שבמקום שהממשלה תמשיך לערוב לרוב המכריע של הכספים, היא צמצמה את ערבותה למינימום. מנהלי הקרנות נאלצו למצוא אפיקי השקעות חדשים לכספים שלנו שהממשלה מסרבת לקלוט, ואלה נמצאו במהרה בשוק העסקים הישראלי הגועש והרעב לאשראי זול וזמין.

דוחות בנק ישראל התקופתיים על הרכב תיק הנכסים של הקופות מלמדים על המגמות החדשות האלה. מתוך כ-50 מיליארד ₪ שהצטברו בקרנות הפנסיה והביטוח החדשות בשנתיים האחרונות, כמעט 50% הושקעו בשוק המניות או ניתנו כהלוואות לחברות מסחריות. בשנה האחרונה נוספה למגמה זו גם השקעה בחו"ל שהיוותה כמעט 20% מהגידול בתיק.

בדוח לסיכום שנת 2005 מכיר בנק ישראל בכך שהסיכון הגובר והולך של תיק הפנסיה של אזרחי ישראל מוטל כולו על החוסכים. במקרה של משבר כלכלי ושמיטת חובות, או ירידות בבורסות הארץ והעולם, ערך הפנסיה שלנו הוא זה שירד.

מתוך הדו"ח: "מאחר שהציבור כנראה, טרם הפנים את העובדה שערך נכסיו הפיננסיים, לרבות הזכויות הפנסיוניות עלול גם לרדת, יש חשש שירידה חדה של מחירי ניירות הערך בעתיד, אשר תשתקף בירידה חדה של ערך נכסיו הפיננסיים של הציבור, תביא לאובדן אמון במוסדות הפיננסיים".

אין פלא שהציבור טרם הפנים את המצב החדש. כיוון שהציבור המשיך לקיים את חלקו בחוזה בקפידה, הרי ההגינות הבסיסית וההיגיון הפשוט גורמים לו עדיין לצפות כי יזכה לעסקה הדומה לזו שזכו בה הוריו ובני הדור הקודם. האמת היא כמובן מרה ואחרת, מאחורי סבך הניסוחים המקצועיים מתברר שהכנסתנו לעת זקנה תלויה יותר מכל בעליית הבורסות בעולם, או בירידתן. כיוון שעל פי רוב אנחנו יוצאים לגמלאות רק פעם אחת בחיים, מוטב שנתחיל לטפל בסוגיה בהקדם.

^

Open Window
עופר קורנפלד בתוכניתה של שירה פליקס,
ערוץ 10

Open Window
עופר קורנפלד בתוכניתו של יעקוב אגמון, גל"צ, 18.12.04

© 2005 עופר קורנפלד כל הזכויות שמורות