עופר קורנפלד  

אין עבודה

עופר קורנפלד

נתוני הלמ"ס על שוק העבודה מבטאים את הנאמר סביב שולחנות השבת בבתי ישראל. אין מספיק עבודה.

נתוני הלמ"ס על שוק העבודה מבטאים את הנאמר סביב שולחנות השבת בבתי ישראל. אין מספיק עבודה. נתוני הרבעון השלישי של 2004 מספקים תמונה קודרת. למרות דברי שר האוצר על יציאה מהמיתון, הרי שבשנה וחצי מאז שנכנס נתניהו למשרדו לא פחת מספר המובטלים בישראל.

רוב הבתים בישראל מוטרדים משתי בעיות כלכליות עיקריות. הראשונה שבהם היא מחסור במקומות עבודה. האיום באבטלה מכופף את ראשיהם של העובדים העניים ומושך את שכרם כלפי מטה. תחת איום האבטלה, נשמטת אט אט שמיכת המגן של חוקי העבודה והסכמי העבודה והעובדים נותרים חשופים לכוחם המקפיא של "כוחות השוק".

הבעיה השניה שמטרידה את רוב האזרחים היא איכות מקומות העבודה. השכר כיום נמוך מדי. במקרים רבים שכר המינימום אינו מאפשר למשתכריו פרנסה בכבוד, ומחוץ לשולי החוק מתקיימות עבודות רבות בשכר הנמוך אפילו משכר זה. רבות מן העבודות המוצעות הן על בסיס זמני או עונתי ואינן מספקות קיום במשך כל השנה. בכל מקרה רק כשני שליש מן המשרות של העובדים בישראל הן משרות בשכר מלא והשאר הן משרות בשכר חלקי בלבד.

טיפולו הדרסטי של שר האוצר נתניהו בשוק העבודה התמקד בצד ההיצע של העובדים. יותר ויותר אנשים אינם מקבלים עוד את הגנת המדינה בשעת מצוקתם. הקיצוץ הברוטלי בקצבאות העבודה וההחמרה בתנאי הזכאות דוחקים  אנשים לשפל מדרגה, כדי להביא אוכל לעצמם וילדיהם. גברים ונשים נאלצים ללקט עבודה נטולת עתיד, שאין שכר הולם בצידה. בישראל של 2004 פשוט אין מספיק עבודה לכולנו.

לפי האידיאולוגיה של שר האוצר, אין זה מתפקידה של הממשלה ליצור את התנאים ליצירתם של מקורות תעסוקה נוספים. לא ייפלא איפה, שמדיניות האוצר אינה עוסקת כלל בביקוש לעובדים, שכן על פי המודל התיאורטי זהו תפקידו של "השוק" המיתולוגי.אכן כלכלת השוק פועלת היטב את פעולתה. כאשר היצע העובדים עולה ואילו הביקוש לעובדים נותר בעינו, הרי ששכר העבודה יורד ותנאי העבודה נפגעים.

מנתוני הלמ"ס עולה כי בשנה וחצי מאז שנכנס שר האוצר נתניהו לתפקידו, נוספו לכח העבודה הישראלי, הכולל את העובדים ואת מחפשי העבודה גם יחד, כמאה אלף אנשים בגילאי העבודה. רובה של התוספת הזאת נובעת מהגידול הטבעי של אוכלוסית ישראל, כלומר ממחזורים של חיילים המסיימים את שירותם הסדיר. אלא שהיאוש והרעב דחקו אל שוק העבודה עוד עשרות אלפי אנשים נוספים. נשים וגברים שמחפשים ללא הועיל הכנסה נוספת למשק הבית המתרוקן.

באותה תקופה ממש סולקו מהארץ כמאה אלף עובדים זרים לא חוקיים, שמילאו מטבע הדברים את תחתית הסולם של שוק העבודה הישראלי. כיוון שכך עולה עוד מנתוני הלשכה כי כמאה אלף מהישראלים שאימת הרעב מעל לראשיהם, מצאו תעסוקה רק  בעבודות של משרה חלקית, ששכר נמוך בצידה. מספר המשרות החדשות בשכר מלא שנוצרו בשנות נתניהו הינו פחות מ-10,000.

לשוק התעסוקה בישראל דרושה תוכנית שתפתור שתי בעיות יסוד: אין עבודה, והשכר נמוך מדי. התוכנית תכלול עידוד יציאה  לעבודה באמצעות מס הכנסה שלילי, העלאת פריון ושכר באמצעות תמיכה בשדרוג מקצועי, קריירה שניה והשכלה למבוגרים, ניוד והגמשה של העובדים כך שיוכלו להתפטר ולקבל פיצויים והשקעה בפרוייקטים לאומיים שיבוצעו בידי ישראלים.

* הכותב הוא מנסח התוכנית הכלכלית של העבודה

גלובס |  23.12.2004

^

Open Window
עופר קורנפלד בתוכניתה של שירה פליקס,
ערוץ 10

Open Window
עופר קורנפלד בתוכניתו של יעקוב אגמון, גל"צ, 18.12.04

© 2005 עופר קורנפלד כל הזכויות שמורות